Zemědělská společnost FARMERS

První příběh o lidech, kteří jsou zastánci poctivého regionálního zemědělství, bude z Trutnova. Jedná se o zemědělskou společnost FARMERS spol. s r.o., která se zaměřuje na hospodaření spojené s údržbou krajiny a chovem skotu na zatravněných zemědělských pastvinách.

Zemědělská společnost FARMERS

Vývoj a filosofie

Společnost FARMERS byla založena v září 1991 a stala se tak první zemědělskou prvovýrobou u nás. Filosofie podnikání se ustálila v roce 1993 po návštěvě USA a Kanady – byly vybudovány specializované velkofarmy na chov masného i mléčného skotu, pěstování speciálních tržních plodin se nahradilo zatravněnými zemědělskými pastvinami, hospodaření se zaměřilo na údržbu krajiny a v oblasti pracovních sil proběhla minimalizace s využitím moderní techniky (z původních 153 zaměstnanců se nyní o chod společnosti stará 27).

Vlastní zpracování masa i mléka

V současné době FARMERS hospodaří na 24 katastrálních území v oblasti Východních Krkonoš a Podkrkonoší. Chov se specializuje na severské bezrohé masné plemeno Aberdeen-Angus, které se pase na podhorských lukách bez použití průmyslových krmiv. Maso tohoto skotu je regionálně zpracováno a prodáno přímo českému spotřebiteli, podobně jako produkce mléka, které FARMERS zpracovává díky vlastní minimlékárně.


Fakta

• mléčné stádo 200 ks krav, užitkovost přibližně 7 300 litrů mléka
• masné stádo v zimě 1 546 ks + telata, na pastvinách v létě 1 995 ks
• výměra zemědělské půdy 2 395, 92 ha
• trvale travní porosty a pastviny 22 198,99 ha
• minimlékárna aktuálně vyrábí 34 druhů mléčných výrobků

Veškerá výroba je prostá chemických stabilizátorů a zahušťovadel. Kvalitu a zpracování je ohodnoceno značkou KLASA (v současné době deset produktů) a Regionální potravina. Produkty této regionální společnosti můžete pořídit na farmářských trzích v okolí či objednat přímo na stránkách.

Více o FARMERS