Hořický pivovar JungBerg

Příběh nadšenců z Dobré Vody u Hořic, kteří se rozhodli splnit si sen o výrobě vlastního piva.

Proces trýznivě dlouhého čekání na dozrání piva byl zakončen honosnou ochutnávkou a spokojenými úsměvy kamarádů a rodiny. Pocit naplnění z dobře vykonaného díla je od té chvíle k pivovaření nadobro připoutal.

Hořický pivovar JungBerg

Historie

Historie akciového pivovaru v Hořicích se začala psát 5. září 1872, kdy byl akciovou společností zakoupen původní CK pivovar. Do své krásné podoby, jakou můžete vidět i dnes, byl dostaven až v roce 1895. Při jeho budování byly uplatňovány novorenesanční architektonické principy a používány pokrokové stavební postupy. Také strojní vybavení pivovaru bylo vyspělé a nadčasové. Nejen díky tomu bylo hořické pivo oceněno na mnoha hospodářsko-průmyslových výstavách po celé české zemi. Svou kvalitu i prvotřídní pověst si hořické pivo drželo také během dvou světových válek i po nich. Mnoho pamětníků vzpomíná na jeho skvělý říz, vůni a výraznou hořkost. V roce 1976 byla výroba piva bohužel ukončena a objekt se využíval pouze jako stáčírna nealkoholických nápojů.

Obnova

V roce 2003 přešel pivovar do rukou soukromého vlastníka, který tento ojedinělý architektonický soubor industriálních staveb z konce 19. stol. citlivě zrestauroval, vrátil mu v co největší možné míře historickou podobu a zpřístupnil veřejnosti.

Současnost

Výroba piva se vrací do Hořic! Po více než 40 letech od poslední uvařené várky piva se do historické budovy pivovaru vrací vůně sladu a chmele. Slavnostní uvaření první várky se uskuteční v první polovině roku 2017.