Ovocnářská farma Miroslav Frydrych

Příběh rodinné ovocnářské farmy, na které první jabloně vysázel pan Václav Frydrych v roce 1931.

Ovocnářská farma Miroslav Frydrych

Ovocnářská farma Miroslav Frydrych

První jabloně vysázel na pozemcích v obci Petrovičky v Královéhradeckém kraji v r. 1931 Václav Frydrych. V rámci kolektivizace zemědělství byl tento sad v r. 1952 zcelen s ostatními a obhospodařován Jednotným zemědělským družstvem Bašnice. V r. 1989 požádal na základě restitučního zákona Oldřich Frydrych o navrácení pozemků vč. živého a mrtvého inventáře do vlastnictví za účelem hospodaření. Byly vydány 4 hektary orné půdy, 1 hektar louky a 5 hektarů ovocného jabloňového sadu ve věku 15 let, traktor a další drobná mechanizace. Od r. 1993 dosud pokračuje v hospodaření Miroslav Frydrych.

V současné době hospodaří na 18 hektarech půdy, z čehož jsou 3 hektary vysázeny stromy slivoní, 15 hektarů stromy jabloní s různou druhovou skladbou a stářím. Jsou zde zastoupeny i broskvoně.
Chlazení ovoce pro jeho uchování je zajištěno ve vlastních skladovacích prostorech, při větší úrodě v pronajatých skladech. Třídění a distribuci ovoce do obchodních sítí převážně zajišťuje odbytové družstvo producentů ovoce EB Fruit (East Bohemia Fruit), jehož je M. Frydrych členem.
Na farmě se pěstují jablka, švestky a broskve. Farma se zabývá zpracováním ovoce a výrobou moštů a křížal. Většina produkce úžasných švestek směřuje na výrobu slivovice.
Na farmě bude v říjnu otevřen v nově rekonstruovaném zemědělském objektu farmářský obchod. O otevření obchodu vás budeme informovat.