Michal Moravec - akademický sochař

Český Honza podporuje a váží si umění akademického sochaře Michala Moravce, který propaguje náš kraj po celém světě.

Michal Moravec - akademický sochař

Základní údaje

Narodil se 22. února 1951 v Rýmařově, v kraji dávných kamenických tradic. Vrozený výtvarný talent podporoval nejprve jeho otec. Když se po deseti letech rodina přestěhovala do Poličky, dostalo se mu prvního odborného vedení ve výtvarném kroužku, do něhož vstoupil. Tato průprava zcela pochopitelně byla cílena především na kresbu a malbu. Ale možnost uskutečňovat svůj pohled na člověka a svět v tvárné hlíně, již předtím Moravce natrvalo poznamenala. Přihlásil se na Střední průmyslovou školu sochařskou v Hořicích a po úspěšných přijímacích zkouškách tu zahájil studium v roce 1966. Výtvarné i technologické poznatky, kterých zde mohl uplatnit i ve vlastní sochařské tvorbě, kultivované již tehdy tak, že po ukončení třetího ročníku – tedy v 17ti letech – byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze v roce 1969. Po absolvování přípravné školy vedené doc. Vlastimilem Večeřou přešel do speciálního oddělení monumentálního a figurálního sochařství a stal se žákem prof. Jiřího Bradáčka, u něhož také v roce 1975 svá studia absolvoval. Krátce po absolutoriu AVU – od 1. prosince 1975 byl povolán do profesorského místa sochařské školy v Hořicích, kde působil do roku 2014.